OTGOVORITE.BG

профил

Съновник

Изход

1. Луташ ли се в съня си и не можеш да откриеш изход, значи че си стоиш на едно място, не се развиваш на работното си място.

2. Ако сънуваш, че търсиш изход, означава че ще трябва да вземеш важно решение.

Top